Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nelahozeves
Nelahozeves

Vítejte na oficiálních
stránkách obce

Právní předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec, obecní úřad jedná a rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb. - Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 85/1990 Sb. - Zákon o právu petičním

zákon č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

zákon č. 565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích

zákon č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

zákon č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách

zákon č. 21/2006 Sb. - Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)Místní vyhlášky

Zajímavé informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Portál GOV

Portál GOV

Nelahozeves

Místní části


nahoru