Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nelahozeves
Nelahozeves

Vítejte na oficiálních
stránkách obce

Změna jména a příjmení

Formuláře

 • žádost o změnu jména nebo příjmení
 • žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého
 • souhlas otce se změnou jména nebo příjmení nezletilého dítěte

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Žádost podává:

 • občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, ale má povolen trvalý pobyt na území ČR

Změna příjmení se povolí:

 • zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod

Změna příjmení se nepovolí:

 • žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské
 • žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
 • jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Žádost se podává : na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR :

 • u nezletilého dítěte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu
 • jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož matriční knize je narození zapsáno

Poplatky: Občan zaplatí správní poplatek 100,- Kč:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak 1 měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí občan 1. 000,- Kč.

Poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodičů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Lhůta

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízen

Zajímavé informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Portál GOV

Portál GOV

Nelahozeves

Místní části


nahoru